• Grafički dizajn i DTP (klijent: prof. dr Ajnija Omanić/Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu)

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: prof. dr Ajnija Omanić/Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu)

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Elma Prcić Bilić) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Elma Prcić Bilić) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn omota (klijent: dr. sc. Bego Omerčević)

 • Grafički dizajn, ilustracije i DTP (klijent: prof. dr. sc. Dalibor Ballian)

 • Grafički dizajn, ilustracije i DTP (klijent: prof. dr. sc. Dalibor Ballian)

 • Grafički dizajn, ilustracije i DTP (klijenti: prof. dr. sc. Dalibor Ballian i prof. dr. sc. Davorin Kajba)

 • Grafički dizajn, ilustracije i DTP (klijenti: prof. dr. sc. Dalibor Ballian i prof. dr. sc. Davorin Kajba)

 • Grafički dizajn, ilustracije i DTP (klijenti: prof. dr. sc. Davorin Kajba i prof. dr. sc. Dalibor Ballian)

 • Grafički dizajn, ilustracije i DTP (klijenti: prof. dr. sc. Davorin Kajba i prof. dr. sc. Dalibor Ballian)

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: prof. dr. sc. Enver Imamović)

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: prof. dr. sc. Enver Imamović) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: prof. dr. sc. Enver Imamović) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Mevlida Serdarević) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Mevlida Serdarević) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Mevlida Serdarević) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Mevlida Serdarević) Izdavač: Art7

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Muzej Sarajeva)

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Muzej Sarajeva)

 • Grafički dizajn i DTP (klijent: Muzej Sarajeva)