• Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Poštanska marka (klijent: JP PTT BiH)

 • Dizajn telefonskih kartica (klijent: BH Telecom d.d.)

 • Izrada voštane figure Sofije, vojvotkinje od Hohenberga i supruge nadvojvode Franje Ferdinanda Austrijskog (klijent: Muzej Sarajeva)

 • Izrada zidnog reljefa (klijent: Messer BH GAS d.o.o.)