• Dizajn oglasa (klijent: EZ d.o.o.)

  • Grafički dizajn plakata (klijent: Alma Suljević/Gradska galerija Collegium Artisticum)

  • Grafički dizajn plakata (klijent: Bass-Ul-Ulema)

  • Grafički dizajn plakata (klijent: BH&CHArt, Švicarska)

  • Grafički dizajn plakata (klijent: Proving d.o.o.)

  • Grafički dizajn plakata (klijent: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)

  • Grafički dizajn i dio ilustracija za porodično stablo "Bosanska dinastija Kotromanića" (klijent: Prof. dr. Enver Imamović)