• Dizajn logotipa (klijent: Corona Pack d.o.o)

 • Dizajn logotipa (klijent: Ornitološko društvo "Naše ptice")

 • Dizajn logotipa (klijent: Alumni Akademije za političko usavršavanje)

 • Dizajn logotipa (klijent: Vispak d.d.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Brams d.o.o.

 • Dizajn logotipa (klijent: CRVENA udruženje za kulturu i umjetnost)

 • Dizajn logotipa (klijent: ECOS Institut za edukaciju, Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komore Bosne i Hercegovine)

 • Dizajn logotipa (klijent: EZ d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Via Lactea, Belgija)

 • Dizajn logotipa (klijent: EZ d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Orka d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Vita-Life d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: udruženje Liga za Sandžak)

 • Dizajn logotipa (klijent: EZ d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)

 • Dizajn logotipa (klijent: Brajlović d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Brajlović GmbH, Austrija)

 • Dizajn logotipa (klijent: Brajlović GmbH, Austrija)

 • Dizajn logotipa (klijent: Pivara Tuzla d.d.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Brajlović d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Sarajevska pivara d.d.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Sarajevska pivara d.d.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Zema d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Zema d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Brajlović d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Vita-Life d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Vita-Life d.o.o.)

 • Dizajn logotipa (klijent: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)

 • Dizajn logotipa (klijent: Zema d.o.o.)