• Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 • Arhiv Bosne i Hercegovine
 • AS d.o.o. (Jelah)
 • Asocijacija za interkulturne aktivnosti i spašavanje nasljeđa u Bosni i Hercegovini
 • BH Telecom d.d.
 • Bosnaprodukt d.o.o. (Gradačac)
 • Brajlović d.o.o. (Sarajevo)
 • Brajlović GmbH (Austrija)
 • Brams d.o.o. (Sarajevo)
 • Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
 • Centralna banka Bosne i Hercegovine
 • Council of Europe u Bosni i Hercegovini
 • CRVENA udruženje za kulturu i umjetnost (Sarajevo)
 • Društvo arheologa 1894 (Sarajevo)
 • Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
 • ECOS - Institut za edukaciju – Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
 • EZ d.o.o. (Busovača)
 • EXON d.o.o. (Kiseljak)
 • Fondacija lokalne demokratije (Sarajevo)
 • GIZ Njemačko društvo za međunarodnu saradnju u Bosni i Hercegovini
 • Hotel Akvaterm (Olovo)
 • Hotel Bosnia (Sarajevo)
 • Hotel Orka (Neum)
 • Hrvatsko šumarsko društvo (Mostar)
 • IP Svjetlost d.d. (Sarajevo)
 • Jafara Co. (Libija)
 • Jata d.o.o. (Srebrenik)
 • JP BH Pošta d.o.o.
 • JP Bosanskohercegovačke šume
 • JP Elektroprivreda BiH d.d.
 • JP Šume Tuzlanskog kantona d.d.
 • KK Bosna ASA BH Telecom
 • Kondisa d.o.o. (Sarajevo)
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Mevlida Serdarević (Sarajevo)
 • MIMS d.o.o. (Sarajevo)
 • MIS Stanić d.o.o. (Kreševo)
 • MOS d.o.o. (Sarajevo)
 • Muzej grada Zenice
 • Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine
 • Muzej Sarajeva
 • Oblo Commerce d.o.o. (Konjic)
 • Odbojkaški klub Dobrinja (Sarajevo)
 • OKI Fantomi (Sarajevo)
 • Općina Hadžići
 • Ornitološko društvo "Naše ptice" (Sarajevo)
 • Parex d.o.o. (Banja Luka)
 • PIF Naprijed d.d. (Sarajevo)
 • Pivara Tuzla d.d.
 • Poštanska banka BiH d.d.
 • Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović (Zadar)
 • Prof. dr. sc. Dalibor Ballian (Sarajevo)
 • Prof. dr. sc. Davorin Kajba (Zagreb)
 • Prof. dr. sc. Enver Imamović (Sarajevo)
 • Proving d.o.o. (Sarajevo)
 • Prva bošnjačka gimnazija (Sarajevo)
 • Sarajevo osiguranje d.d.
 • Sarajevska pivara d.d.
 • Sarajevo publishing d.o.o.
 • Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
 • Sprind d.d. (Sarajevo)
 • S.P. Budo d.o.o. (Zenica)
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Austrija)
 • Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.
 • Tut's International Export & Import Co (USA)
 • Udruženje Fondeko (Sarajevo)
 • Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara šumarstva BiH (Sarajevo)
 • Udruženje ICOM-Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine
 • Udruženje žena Konjičanke (Konjic)
 • UG "Stari zanati" Kantona Sarajevo
 • Vegafruit d.o.o. (Gradačac)
 • VF Komerc d.o.o. (Sarajevo)
 • Via Lactea (Belgija)
 • Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine
 • Vispak d.d. (Visoko)
 • Vita-Life d.o.o. (Visoko)
 • VNG International
 • Voćko d.o.o. (Sarajevo)
 • Zema d.o.o. (Tešanj)
 • Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
 • XY Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih (Sarajevo)