• Grafički dizajn kalendara (klijent: Sarajevska pivara. d.d.)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Stari zanati)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Stari zanati)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Stari zanati)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Stari zanati)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Muzej Sarajeva)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Muzej Sarajeva)

  • Grafički dizajn kalendara (klijent: Ornitološko društvo "Naše ptice")